Sandtjern

Beliggenhet:
Mellom Breiliflaket og Store Bomla

Kommune:
Modum

Adkomst:
Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst Modum. Avkjøring er merket ”Breiliveien” Bomvei kr.30.-. Blåmerket sti fra parkeringen ved Djupengrop til Reine på Øverskogen i Sylling. Eller til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada) eller Justad i Skjåstad i Lier.

Nærmeste bilvei:
Svarttjern sydvest for Lårvika. Veien er merket “Breiliveien” ved avkjøringen fra riksveien.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
634 moh

2_sandtjern

Kultiveringstiltak:
Vannet kalkes hvert år. Drammens Sportsfisker fiskestell vurderer årlig om det er behov for fiskeutsetting. Det er ikke blitt satt ut noen fisk de siste årene.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka

Lagleder i Drammen Sportsfiskere Fiskestell:
Lloyd Nilsen