Sandungen

Beliggenhet:
Finnemarka, SV for Glitre.

Kommune:
Øvre Eiker

Adkomst:
Greiest adkomst er Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum Damtjern, men det er ikke bom på veien før ved Jøssjø. Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, stengt med bom ovenfor Justad.

Vannets størrelse:
550 da

Fiskeslag:
Ørret, abbor, ørekyte, sik

Beskrivelse av vannet:
Tre sammenhengende vann. Fin bestand av stor abbor og ørret. Utløp gjennom Sandung elva til Glitre. Dette er DOFA’s viktigste stamfiskeelv. Høsten 2000 ble det fanget en hunnørret på 4,935 kg. Dette er den største fisken som er tatt på mange år og den lever etter all sannsynlighet fortsatt i Glitre. 7. august 2001 ble det på stang tatt en ørret på 2,25 kg, 58 cm med en k-faktor 1.15.

Kultiveringstiltak:
Tynningsfiske med Abborruser. Alle store Abbor blir satt tilbake.
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka

Sandungen

Lagleder DS Fiskestell:
Tormod Knudsen

Merknader:
Omkring 1850 bodde Jacob Nilsen Sandungen her. Han er anerkjent som den første i Norge som drev med kunstig utklekning av ørretrogn. I 1985 reiste Drammens Sportsfiskere en minnestein over denne merkelige mannen ved den bekken han klekket ut ørret i.

Steinen står ved veien mellom Dypingen og Sandungsvollen.