Skimtvann

Beliggenhet:
Skimtheia

Kommune:
Drammen

Adkomst:
Sti nordover fra Tverken.

Nærmeste bilvei:
Parkeringsplass ved Landfalltjern.

Vannets størrelse:
27 da.

Fiskeslag:
Vi antar at vannet er fisketomt.

Beskrivelse av vannet:
534 m.o.h. Vannet er meget næringsfattig og nesten uten siv og vegetasjon. Det er sti langs vannet som er lett tilgjengelig.