Steindammen

Beliggenhet:
I enden av Ulevannsveien

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved vannet. Fine sykkelveier.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien

Vannets størrelse:
steindammen1

Foto: Jan Løken Nilsen

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:
Vannet er tilrettelagt med fiskebrygger for bevegelseshemmede. Her skal det være mulig å fiske fra en rullestol. Fiskere oppfordres til ikke å sjenere bevegelseshemmede fiskere utenfor deres hytte og brygger.

Steindammen2
Foto: Jan Løken Nilsen, Handikapp hytta


Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet i vannet av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.
Vannet har tidligere vært forbeholdt bevegelseshemmede, men er nå åpnet for alle med fiskekort.