Store Bomla

Beliggenhet:
Øst for Vesle Bomla, Syd sydvest for Breiliflaket.

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti om Sandtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Trekkbåt ved Store Nykjua/Åsvanna.

Nærmeste bilvei:
Djupengrop

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
580 moh
I mai 2001 ble det tatt en ørret på 1,1 kg, lengde 45 cm noe som gir en k-faktor på 1,20!

6_store_bumla

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.