Store Nykjua og Åsvanna

Beliggenhet:
Innerst i skogsbilveien Justad, Veslesetra, Saga, Kluftetangen, Sneisene, Nykjua.

Kommune:
Modum

Adkomst:
Sneisene, Nykjua m.fl. er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen, oppkjøring fra Westad Industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Sti fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern, om Svarttjern til Åsvanna og videre.

Nærmeste bilvei:
Oppkjøring ved Skjåstad, bilvei stengt med bom, helt frem

Vannets størrelse

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:
486 m.o.h. Går ved høy vannstand sammen med Åsvanna. Trekkbåt på det smaleste hvor det er sti til Lundås koia og Nordområdet.

21_aasvanna

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)