Størrtjern

Beliggenhet:
Finnemarka, vest for Sandungen

Kommune:
Øvre Eiker

Adkomst:
Greiest adkomst er Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Det er sti inn til vannet fra veidelet Sandungen – Dypingen.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum Damtjern, men det er ikke bom på veien før ved Jøssjø. Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, stengt med bom ovenfor Justad.

Fiskeslag:
Ørret/abbor

Beskrivelse av vannet:
414 m.o.h. Vanlig skogsvann, myrlendt i nord enden.

30_Storrtjern2003

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting

Arbeidet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka (inatur.no)