Svarttjern i Nedre Eiker

Beliggenhet:
Vannet ligger oppe på Solbergfjellet

Kommune:
Nedre Eiker

Adkomst:
Vei opp fra Bjørkedokk, ovenfor Stenset terrasse
Parkering for ved Bjørkedokk, følg lysløypa frem til vegen som går opp fra Nordlysvegen.

Nærmeste bilvei:
Vei opp fra Bjørkedokk, ovenfor Stenset terrasse.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:

Beskrivelse av vannet:
257 m.o.h. Lite smalt oppdemmet skogsvann, lett adkomst på nordsiden av vannet, på sørsiden er det bratt og vanskelig å komme til fordi det er et stup som går helt ned til vannet. Bekk ned til Borgetjern (Børretjern)

Tilgjengelighet:

Vannet er privat
Ytterligger kommentarer fra publikum 02.04.02 – Pål Inge Hals: Kan melde om fin bestand av abbor og gjedde i svarttjern.
Etter hva jeg har hørt skal det ha vært ørret i vannet før i tida, men da gjedda ble innført som ny art i svarttjern ble nok ørreten utryddet.

16.5.03 – Thorbjørn Jensen: Fiskeslag abbor, ørret og gjedde