Svarttjerna

Beliggenhet:
Opp fra Eikseterveiens nederste del, retning Storsteinsfjell

Kommune:
Lier.

Adkomst:
Skogsbilvei fra Torstad i Lier mot Eiksetra sti sydover retning Storsteinsfjell eller traktorvei fra Bergfløtt i Lier om Eiriksrudtjern.

Nærmeste bilvei:
Eiksetraveien.

 

Svarttjern3
Foto: Borgar Pedersen