Svarttjern

Beliggenhet:
Bragernesåsen

Kommune:
Lier

Adkomst:
Stier fra Spiraltoppen eller fra sykehuset opp Hamborgstrøm skogen til Jutultønna.

Nærmeste bilvei:
Spiraltoppen

Vannets størrelse:
51 da.

Fiskeslag:
Abbor, gjedde, ørekyte og muligens ørret

Beskrivelse av vannet:
239 moh Det er en del hytter rundt vannet.

Kultiveringstiltak:
Vannet ble sist kalket i 2001
Ph 2001: 5,97

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka

 Svarttjern