Svarvestolen

Beliggenhet:
Svarvestolen er Drammen og Opplands Turistforenings ubetjente hytte i Finnemarka, beliggende innenfor Guritjern nord vest for Glitre. Ved å benytte blåmerket sti fra skogsbilveien Åmot – Jøssjø over Borkebu vil du bruke ca. 3/4 time. Du kan også benytte blåmerket sti fra Snoterud i Vassbunden, Geithus. Denne turen vil ta ca 1 1/2 time.

Svarvestolen

Det er bilvei (bompenger) opp fra Nedre Eiker kirke til parkeringsplassen ved Steindammen, da er du på toppen – ingen flere bakker. Derfra går det sykkelvei om Sandungen og Glitre helt frem til hytta. Ønsker du adkomst fra Åmot finnes det en oppkjøring ca. 400 meter etter Åmot kirke. Benytt parkeringsplassen ved Engervollen. Det går så sykkelvei videre om Jøssjø, Glitre og nordover til du når en skiltet vei til venstre om Guritjern. Utlån av nøkkel for overnatting fra DOT’s kontor ved Gamle Kirkeplass, Drammen. Telefon 32 89 16 5032 89 16 50. Hytta har plass til 8 overnattingsgjester. Det ligger et utall av små og store fiskevann rundt.
Fellesfiskekortet for Finnemarka gjelder i området. (inatur.no)
Det nærmeste vannet er Guritjern. Vannet er overbefolket så her gjelder ikke reglene om minstemål.