Tretjenna

Beliggenhet:
Ved skogsbilveien opp for Bordvika, syd for Glitre.

Kommune:
Nedre Eiker
Adkomst:
Greiest adkomst Ulevannsveien ved Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad.

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
468 m.o.h. 3 små nesten sammenhengende vann, en del myr. Bilvei langs vannene. Det er kun fisk i 2 av vannene. I vannet nærmest Vrangla har det aldri vært fisk.
Tretjenna1
Kultiveringstiltak:
Vannene tilføres “overføringsfisk” fra bekker med for stor bestand.
Fiskeutsetting
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka