Tverråsvannet

Beliggenhet:
Nord-nordvest for Goliaten

Kommune:
Drammen

Adkomst:
Sti fra Tverken via Goliaten. Ca. 15 minutters gange fra Goliathytta.
Alternativt kan man ta turheisen fra Aronsløkka og følge stien inn til Goliaten.

Nærmeste bilvei:
Parkering ved Landfalltjern dersom man går via Tverken.

Vannets størrelse:
65 da.
tverraasvannet
Fiskeslag:
Ørret og ørekyte

Beskrivelse av vannet:
453 m.o.h. Næringsfattig og vanskelig tilgjengelig for landfiske rundt deler av vannet.

 

Det settes jevnlig ut ny fisk av Drammens Sportsfiskere