Ulevann

Beliggenhet:
Nord for Krogstadelva

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Bilvei nesten frem til vannet.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien

Vannets størrelse:

ulevann1

Foto: Jan Løken Nilsen

Fiskeslag:
Ørret, abbor og røye

Beskrivelse av vannet:
490 m.o.h. Det er mange hytter rundt vannet og mye bruk av båt til fiske.

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka