Urdtjern

Beliggenhet:
Syd for Breiliflaket.

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvedt Camping i Øst Modum. Blåmerket sti om Sandtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen.
Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Trekkbåt ved Store Nykjua/Åsvanna.

Nærmeste bilvei:
Djupengrop

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
595 moh

Urdtjern  urdtjernmsud

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet: 
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)