Vesle Bomla

Beliggenhet:
Øst for Store Nykjua, Syd sydvest for Breiliflaket.

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Trekkbåt ved Store Nykjua/Åsvanna.

Nærmeste bilvei:
Store Nykjua (Bomvei), Djupengrop/Svarttjern inn for Natvik Camping.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:
559 moh

5_vesle_bumla

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.