Vesle Nykjua

Beliggenhet:
Mellom Sneisene og Store Nykjua

Kommune:
Lier

Adkomst:

Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier.
Nærmeste bilvei:
Bomveien fra Skjåstad ved vannet
Vesle Nykjua ble kraftig nedtappet i en kombinasjon av uforsvarlige grunneiere og lite nedbør høsten 2002. Vannet lå nesten helt tørt.
Fiskeslag:
Ørret og abborBeskrivelse av vannet:
468 moh.
0e1f44b0  144fc4c0
Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:Drammens Sportsfiskere har arbeidsbrakke på østsiden ved Bomlebekkens utløp.

Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet: 
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)

Tragedien ved Nykjua
Det er vanskelig å skrive om Nykjua uten å komme inn på den tragiske hendelsen som fant sted der inne i krigens siste dager. Fra boken ”Finnemarka II” fortelles i korte trekk historien.

Utover høsten 1944 ble det klart at krigen gikk mot sin avslutning, og det
ble av stor betydning at Milorg. (Hjemmestyrkene) var best mulig forberedt
til det som måtte komme i avslutningsfasen. Det ble opprettet celleleire i skog og ødemark der utvalgte Milorg-gutter skulle ligge i hardtrening og beredskap. Og det ble etablert slipp-plasser for dropping av våpen og krigsutstyr fra våre allierte. Finnemarka var godt egnet for disse formål, og både celleleire og slipplasser ble anlagt over store deler av marka. Nykjua området ble på en måte et senter for denne virksomheten. Øst for Lille Nykjua, på Slåttemyrene, var det slipplass hvor anselige mengder våpen og utstyr ble mottatt. I koia ved vannet lå det et slipplag, et annet lå på Ulsteins hytte på Tverråsaksla.
Alt gikk planmessig og rolig for seg inntil om morgenen den 10.mars 1945.
Da ble freden plutselig brutt. En avdeling tyske og norske SS folk kom overraskende på guttene i koia ved Lille Nykjua. De var kommet opp fra forlegningen på Helseheimen i Vikersund. Det ble skyting og to tyskere og to Milorggutter falt. Beskrevet i boken ”Finnemarka” (1982).
(Etter krigen ble koia ved syd enden av Nykjua bygd opp igjen.)