Vesle og Store Elgstjern

Beliggenhet:
Syd sydøst for Breiliflaket.

Kommune:
Modum

Atkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Ulstjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada – Delkant) inn til Fallet eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Trekkbåt ved Store Nykjua/Åsvanna.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Kimmerud, Øst Modum (Bom).

Fiskeslag:
Ørret, i Store Elgstjern også abbor.

Beskrivelse av vannet:
577 moh
Store Elgstjern er kunstig oppdemmet

panorama-vesle-elgtjern

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.