Vestfossen Casting Games 2015

Vestfossenstevnet blir neste år arrangert den siste helgen i juni. Det blir nok en gang et internasjonalt stevne. Vi håper på deltakere fra bl.a. Sverige, Estland, England, USA og Australia.

Vi har erfart at det er vanskelig å få hjelp under slike arrangementer. Ta kontakt med castinggruppa hvis du kunne tenke deg å bistå oss når vi arrangerer store stevner. Vi har fått et godt samarbeid med Vestfossen IF og jeg vil takke vår kontaktperson Nina Murphy for den velvilje hun har vist ovenfor castinggruppa.

Jan Ivar Larsen

 

Banen på Vestfossen er mye bedre egnet for lengdekasting enn banen på Sølfastøya.

Banen på Vestfossen er mye bedre egnet for lengdekasting enn banen på Sølfastøya.