Vi rydder i kategorien “Fiskevann”

Vi driver for tiden og fikser opp i kategorien “Fiskevann”. I praksis betyr dette at vi oppdaterer informasjonen om de forskjellige vannene, samt sorterer på Finnemarka Nord og Sør, samt Drammensmarka. Dette arbeidet vil ta litt tid og vi ber om unnskyldning for eventuelle misforståelser eller manglende informasjon om vannene denne oppdateringen måtte medføre under den tiden hvor arbeidet vil foregå.

Web-redaksjonen DS