Vrangen og Løken

Beliggenhet:
Disse to vannene henger sammen. Adkomst fra Lier ved Torstad. Bilvei med bom forbi Eiksetra inn til serveringsstedet Solvang. Her er det parkeringsplass og vei videre inn til Løken som er stengt med bom. Det er ca. 1/2 times gange inn til vannet på skogsbilvei (noe stigning). Leiere av Drammens Sportsfiskeres hytte ved Vrangen får låne nøkkel til DS’s båt som ligger ved demningen i Løken. Det er ca 20 minutter å ro til hytta som ligger på andre siden av vannet.
Annen adkomst kan skje via bomvei med avgift, ved Solberg Spinneri i Solbergelva. Man kan også sykle forbi stengt bom via Steinset terrasse, ta til høyre om Solbergvannet nesten frem til Vrangen ved DS’s hytte.

Kommune:
Lier, Drammen og Nedre Eiker.

Nærmeste bilvei:
Eiksetra i Lier.


Vannets størrelse:
Ca. 150 da (Løken 63 da.)
Vrangen
Fiskeslag:
Ørret, abbor og ørekyte

Kultiveringstiltak:
Drammens Sportsfisker fiskestell har et aktivt tynningsfiske av små Abbor og rogn .

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka

Lagleder i Drammen Sportsfiskere Fiskestell:
Hans Olav Sørumengen

Beskrivelse av vannet:
420 moh Oppdemt i øst enden v/Løken avløp til Liseterbekken gjennom Løken. Grensene til Lier, Drammen og Nedre Eiker møtes. Godt båtfiskevann. Vanskelig adkomst rundt deler av vannet med bratte, høye fjellvegger. Det er mye fisk i vannet, den har god kondisjon og er rød og fin i kjøttet.

Merknader:
 Vrangenhytta leies ut til medlemmer av Drammens Sportsfiskere. Ved demningen i Løken, ved enden av bomveien har Drammens Sportsfiskere båter til bruk for de som leier “Vrangenhytta”. Ønsker du å leie denne hytta, send inn bestilling via nettsidene. Drammens Sportsfiskere driver med større kultiveringsarbeid med tynnefiske av abbor i 2014 – 2015.