Vrangla og Vesle Vrangla

Beliggenhet:
15-20 minutters gange på skogsbilvei nordover fra parkeringsplassen ved Steindammen

Kommune:
Nedre Eiker.
vrangla1

Vranlga fra Vranglevollen (Foto: Jan Erik Berg)

Adkomst:
Greiest adkomst Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Parkering ved Steindammen, veien fortsetter til Vrangla og videre.

Vannets størrelse:
470 da.

Fiskeslag:
Ørret, abbor og ørekyte.

Beskrivelse av vannet:
469 m.o.h. Variert skogsvann. Skogsbilvei langs nord bredden. Stor åpen voll ved utløpet på NV siden. Bekk som renner ned i Dypingen.

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting og tynnefiske av abbor.
vrangla3

Foto: Jan Løken Nilsen
Abborruser og rognslurping. 22/5-2000 ble det slurpet hele 55 liter rogn på en dag!
Vrangla ble 21.-22/5 2000 prøvefisket i regi av Buskerud Fylke. Del av konklusjonen: “Vrangla ser ut til å ha en liten ørretbestand av meget god kvalitet og størrelse. Vannet har også en god abborbestand.” Ørreten som ble tatt opp hadde en k-faktor på over 1.00.


Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka(inatur.no)