Isfiskekonkurranse Kolbrekkvannet 17. januar

Sportskomiteen arrangerer årets første isfiskekonkurranse på Kolbrekkvannet 17. januar. Det er påmelding helt frem til konkurransedagen kl 10:30. Fisketid er fra 11:00 til 14:00, totalt tre timer. Gangtid er satt til 30 minutter ut, 30 minutter inn. Det er kun abbor som er tellende i konkurransen. For ytterligere informasjon og påmelding, kontakt Frank (97547458) eller Odd (95045241).

Skitt Fiske!