Norges Cup Isfiske på Steinsfjorden

25. januar braker det løs igjen med Norges Cup i isfiske på Steinsfjorden.

​​Sportskomiteen i Drammens Sportsfiskere står for arrangementet og det er påmelding frem til 10.30 konkurransedagen.

Fisketid  er fra kl 11.00- 15.00, totalt  4 timer.

Gangtid 30 min ut. 45.min inn

Kontakt Frank (97547458) eller Odd (95045241) for ytterligere detaljer og påmelding. Vel møtt og skitt fiske!