Isfiskekonkurranse og Fiskevinter på Garsjø

Søndag 15. februar er det duket for ny isfiskekonkurranse i regi av Sportskomiteen i Drammens Sportsfiskere. Denne konkurransen arrangeres sammen med Lier kommune i forbindelse med Friluftslivets År og fiskevinter. Det vil være fine premier og muligheter for alt fra amatør til proff å hevde seg i konkurransen. Konkurransen vil ha vanlig klasseinndeling, men i tillegg vil det være en familieklasse. Det jobbes også med opplegg rundt Eiksetra i forbindelse med arrangementet.

Påmelding frem til 10.30

Fisketid 11.00- 14.00.

Gangtid 30 min. 45 min. inn

Påmelding til Frank (97547458) eller Odd (95045241)

Vel møtt og Skitt Fiske!