Oppdrettsnæringen, en økologisk trussel

En sak som opprører meg i disse dager, er all oppdrettsfisken som har rømt etter stormen Nina herjet nå i januar. Det som er mest bekymringsfullt, er at oppdrettsnæringen og våre ansvarlige politikere ikke ser alvoret i det som skjer.

regnbue Og slik at det vært i lang tid nå, uavhengig av hvem som sitter med den politiske makten. Styresmaktene holder hånden over oppdrettsnæringen og beskytter dem, de skjønner ikke at de er i ferd med å sage over den grenen vi sitter på. Alle som har fullført 9 år på folkeskolen skjønner at oppdrettsnæringen slik den drives i dag, er i ferd med å ødelegge hav, fjorder og elver, alle viktige deler av vårt økologiske system. Forurensing fra anleggene, luseproblematikken, rømninger, antibiotika bruk, oppdrettsfisk som gyter, fortrenging av villfisk – listen over faresignalene er mange og alvorlige.   Grunnlaget for menneskes eksistens ligger jo nettopp i økologiske systemer i perfekt balanse – uten det hadde vi ikke vært her! Det bør myndighetene snart ta til etterretning!!! Vel, jeg kunne vel fylt hele neste nummer av Sportsfiskern’ rundt emnet oppdrettsnæringen, men jeg får nøye meg med å si at vi alle har et valg som forbruker. For min del har jeg spist min siste oppdrettsfisk.

Så da gjenstår det bare å ønske dere en fortsatt god vinter, og så håper jeg at vi ses på noen av de arrangementene som vi har fremmer.   Ditt bidrag er viktig!