Klubbmesterskap Isfiske 15. Mars

Attachment-115. mars braker det løs på Løvnesvannet med DS sitt klubbmesterskap i Isfiske. Vi oppfordrer alle isfiskeinteresserte medlemmer til å møte opp. ​Påmelding frem til konkurransestart.

Fisketid 11.00- 15.00. 4 timer.

Gangtid 30 min ut 45 min inn.

Kun abbor.

Påmelding til Frank (97547458) eller Odd (95045241)