Sølfastøya

Sølfastøya er en liten, smal øy beliggende i Drammenselva, rett ut for Pukerud. Den har sitt navn etter Sølfast (Sylvester) Ingvaldsen som eide øya og drev sin gård der fra 1788.Senere gikk Sølfastøya inn som et bruk under Pukerud. I 1872 ble det bygget en dampsag på øya som ble drevet fram til 1923, og hadde i sin tid 30 ansatte, herav en del kvinner. Sagmester var Petter Olsen fra Vestfossen. Han flyttet til øya i 1875 og var gift med Else Marie og de fikk 10 barn. Fire av barna utvandret til Amerika, mens yngste sønnen i flokken, Einar, overtok som sagmester i 1918 og hadde stillingen til virksomheten stoppet i 1923. Saga ble revet i 1936
Om sommeren var det livlig på Sølfastøya. Saga ble brukt som festlokaler i ferien, men dansen gikk ofte utendørs. Lyden fra grammofonen bar over til fastlandet og lokket folk til øya. Den lille øya hadde til og med eget idrettslag. Sølfast I.L. som spilte kamper på sletta. Om sommeren var det bading og fisking. Familien Olsen ble boende på øya i 106 år fra 1875 til 1981. De hadde i alle år kuer, griser, høner og kaniner og drev med bier, dyrket grønnsaker og bær. Området på fastlandet langs elvekanten tilhørte øya. Adkomsten til øya var flytebrygger som ofte ble tatt av flomvannet. I 1927 sto nesten hele øya under vann.

De siste fastboende på øya var Asta og Einar Olsen. I nov.1981 ble våningshuset brent ned av Drammen kommune.

solfast_gammelt

Sølfastøya eies i dag av Drammen kommune, og slik vi kjenner den i dag er det Drammens Sportsfiskere som har sitt fine klubbhus der, og Drammensbanken (nå Sparebanken Øst) som har opparbeidet lekeplass for barn. Atkomsten er grei, det er ikke mindre enn to broer over til øya.
Har du ikke vært på Sølfastøya ? Den er verd et besøk !

(Opplysningene er innhentet fra Elsie Arnesen og Aslaug Noreng og
har stått i Strømsgodset menighetsblad.)