Praktisk Kurs, Sjøørretfiske i Sjøen

Sjøørretfiske ved sjøen er med på utvidet sesongen for ivrige fluefiskere

Sjøørretfiske ved sjøen er med på utvidet sesongen for ivrige fluefiskere

Kurset er fullt. Du kan fortsatt melde deg på, men vil da bli satt på reservelisten.

Høsten nærmer seg og vi er i gang med å gli inn i høstsesongen for sjøørretfiske. Hvis du ikke har prøvd slikt før så anbefaler vi i fluegruppa dette på det sterkeste. Vi har derfor bestemt oss for å holde et “minikurs” for sjøørretfiske i sjøen etter modell av praktisk kurset vi holdt tidligere i år. Kurset vil gjennomføres  med en teorikveld på huset og deretter en praktisk fiskedag. Vi satser på å få gjennomført praktisk dagen i forbindelse med en hyttetur til Sandefjordområdet, men hvis dette ikke skulle gå i boks gjennomføres det som en praktisk dag i området Sandebukta-Horten.

Målgruppen for kurset er deg som har fisket litt med flue og ønsker å utvide horisonten til også å gjelde saltvann. Du må beherske overhåndskastet og ha eget fluefiskeutstyr.

Kursinnhold vil i grovt dreie seg om at etter gjennomført kurs skal elevene:

– selvstendig kunne rigge stang og utstyr for sjøørretfiske i sjøen.
– selvstendig kunne velge fluer etter sesong, vær og temperatur
– selvstendig finne egnede fiskeplasser for sjøørret fra land
– selvstendig kunne vade i fjæra
– selvstendig kunne oppbevare og håndtere fangst.

"Du kan da ikke binde Decieveren sånn!?!"

“Du kan da ikke binde Decieveren sånn!?!”

– selvstendig kunne praktisere fang og slipp.
– ha kunnskap om fredningssoner,
– ha kunnskap om sjøørretens livssyklus og biologi
– ha kunnskap om Allemannsretten samt skikk og bruk ved kystfiske.
– ha kjennskap til kultivering av sjøørretbekker.

Noen praktiske detaljer: Teoridel gjennomføres Torsdag 15. oktober fra kl 18:00 til ca 22:00. Praktisk del gjennomføres lørdag  24 oktober. Pris 600,- for ikke-medlemmer, 300,- for medlemmer. Vær forberedt på at du kanskje bør kjøpe en ny line og noen nye fluer. Deltagerantall er maks 10 personer. Påmelding til [email protected].  Mer informasjon kommer snart. Velkommen.