Styremøtereferat 12. august 2015

HER finner du referatet fra styremøtet 12. august