Dugnad på Sand grustak

En del medlemmer av Fiskestell gjorde klar sekker med gytegrus til restaurering av Sandungsbekken.

P1270624 P1270619 P1270616 P1270615 P1270614 P1270606 P1270596 P1270593 P1270590 P1270550