Referat fra Styremøte 4 november 2015

Du kan lese referatet her