Referat fra styremøte 20.01.16

Du kan lese referatet her.