Rettelse til Resultatbudsjett 2016 for Invicta

Under årsmøte 25 februar ble det bemerket at inntekt og utgifter i forbindelse med turene må føres i resultatbudsjettet. Dette er nå rettet i vedlagt utgave. Du kan lese justert resultatbudsjett HER

Rettelse nr 2 er gjennomført 9.mars-16, Årsfest Invicta er ført inn i resultatbudsjettet.