Skjærtorsdagtur etter Sjøørret

Tradisjonen tro arrangerte Invicta også i år den tradisjonelle sjøørretturen. Turen er ikke mer komplisert enn at vi møtes på YX-stasjonen i Sande og etter litt “skitpreik” drar folket ut og fisker på begge sider av Sandebukta. I år var det også mange nye fjes med på tur og dette er ekstra hyggelig. Vi hadde også med noen “hangarounds” fra andre klubber og foreninger og totalt sett var det rundt 18 stykker som lot påskefjellet være i fred og heller tok en tur til fjorden. Med et aldersspenn fra 14 til nesten 80 år så hadde vi skikkelig bredde blant klubbens medlemmer.

Det er fortsatt en del mennesker som går rundt og tror at en fluefiskeklubb er ganske snobbete. Det kan nok hende at sånne foreninger finnes, men ikke i Invicta. I dag deltok alt fra nybegynnere til landslagsfiskere og stemningen rundt lunchgrillen var upåklagelig. Fisket har nok vært litt kilent, men Lars Dahl kunne rapportere om at han hadde tatt sju sjøørreter (og mistet noen også) så det dreier seg om å finne de rette plassene. Yngstemann på turen, Andreas på 14, fikk dessverre ikke fisk i dag men det er artig og se hvor godt han håndterer #7 stanga  under forhold som var utfordrende selv for erfarne fiskere. Vi antar at vi har en ny Lars Lenth på gang her.

Som innledningsvis nevnt så samles vi til felles lunch. Her fikk grillpølsene kjørt seg blandet med røverhistorier om de store fiskene vi hadde mistet… Vi i Invicta håper at dere som var med hadde en koselig dag og at dere også blir med på neste tur. Inntil da ønsker Styret i Invicta alle sine medlemmer en riktig god påske!

 

Gutta Boys! Takk for turen.

Gutta Boys! Takk for turen.