Praktisk Fluefiskekurs 2016 er gjennomført

Fluegruppa Invicta gjennomførte fredag 3 og lørdag 4. juni et praktisk fluefiskekurs for nybegynnere. Dette er andre gang i «moderne» tid at vi gjør dette og også i år ble kurset godt mottatt. Fleste parten av kursdeltagerne hadde deltatt på vårt kastekurs i april og det var artig og se hvor gode noen av dem hadde blitt. Kursets teoretiske del ble gjennomført på Sølfastøya, mens den praktiske delen gjennomføres i Sigdal, nærmere bestemt Storelva og Eggedøla.

I utgangspunktet var det åtte påmeldte deltagere. Dette er betydelig mindre enn i fjor, men her skal nok vi i styret også ta på oss litt skyld da det ikke ble tid til å reklamere like godt som forrige år med bakgrunn i hektiske jobb- og privatliv. Imidlertid var kvaliteten på kurset i år bedre da vi vi stilte med nesten 1:1 i antall instruktører.

Kurset gjennomføres som tidligere nevnt med en teorikveld og en praktisk dag. Teorikvelden ble gjennomført i kokvarme på Sølfast og her gjennomgikk vi en del utstyr som stenger, snøre, sneller og fortom og ikke minst fluer og enkel insektlære. Hver elev mottok en kurspakke med krokløsner, nipper, retraktorsnelle, fortom og seks fluer. Dette er grunnleggende utstyr for å starte fluefiske og noe alle har bruk for. Teoridelen tok også for seg enkel teori om hvor i elven du finner fisken samt fisketeknikker med fluestang.

DSC_0158

Thoralf demonstrerer dead drift, og jammen tok han ikke fisk også. Demoer blir ikke så mye bedre enn det.

Lørdag 4 juni opprant med strålende solskinn og alt vitnet om at det ville bli en varm dag. Fint for badeturister ikke så bra for oss fluefiskere. Vi møttes på gamle Fritidstunet ved Prestfoss kl 09:00 og allerede da begynte det å bli varmt. Etter en rask forflytning til Storelva tok Thoralf med deltagerne ut i vannet og gjennomførte en eksemplarisk demonstrasjon av dead drift hvor han også tok dagens første ørret. Deretter fordelte vi elevene på instruktørene og dro og fisket. I fjor var det surt og kaldt og det ble kun tatt tre fisker. I år ble det annerledes. Ryktene sier at det var Kurt Petter som tok den første ørreten blant kurselevene, men de aller fleste var tidlig borti fisk. Gjengs for alle var et tilslag som var en huggpilkfisker verdig og dette var noe vi jobbet en del med.

Instruktører

Instruktører… De skulle vel strengt tatt vært i elva,,,

Kurset gjennomføres som en mest mulig normal fisketur (hvis det er noe som heter det…) hvor instruktørene kommer med tips og råd i forbindelse med elevenes ferdigheter og standpunkt og ikke minst svar på spørsmål en fersk fluefisker måtte ha. Vi hadde en samling rundt lunchtider hvor vi grillet og fikk etterfylt væskenivået og her gikk fluefiskepraten livlig. Kurset delte seg etter lunch og noen dro opp i Eggedøla for å prøve fisket der, mens andre fortsatte i Storelva. Rapporter fra Eggedøla tilsa at det det ble tatt flere fine ørreter der og nesten alle deltagerne hadde fått fisk da vi ga oss på ettermiddagen.

DSC_0192

Fullt av fluefiskere i elva

Styret i Invicta ønsker avslutningsvis å rette en stor takk til instruktørene som stilte opp og Sigdal Grunneierlag som lot oss fiske gratis denne dagen.