Krepsing i Drammensmarka 2016

krepsDet er ikke tillatt med krepsing i Drammensmarka i 2016. Vi skal sammen med Drammen kommune foreta et prøvefiske senere i høst for å få en oversikt over hvordan bestanden er i Landfalltjern og Blektjern etter reparasjonene av demningene. Under dette arbeidet ble begge tjerna tappet betydelig ned, så en er usikker på om bestanden av kreps er blitt redusert, eller har klart seg bra.
Det vil også bli kartlagt størrelsesforholdet på krepsen. De senere årene har vist at krepsens har blitt mindre.