Invicta Open 2017 konkurranseregler

0101

sponsor

 

Fluegruppa Invicta  inviterer til Invicta Open fluebindecup.  Invicta Open avholdes med tre runder med forskjellig tema der vi skal forsøke å finne den komplette fluebinder. Det kåres individuelle vinnere i hver runde, samt en sammenlagtvinner ca. en måned etter at siste runde er lyst ut.

Konkurransen skal være selvfinansierende og eventuelt overskudd doneres til organisasjoner som jobber for bevaring av villlaks og sjørett.

Runde 1 Runde 2 Runde 3
Åpen fra 15.01.17 Åpen fra 15.02.17 Åpen fra 15.03.17
Tidsfrist 15.02.17 Tidsfrist 15.03.17 Tidsfrist 15.04.17
Tema: tørr Tema: våt Tema: Salt

Påmelding

Påmelding skjer ved å sende dine fluer til konkurransens sekretariat. Fluene må være Sekretariatet i hende innen rundens tidsfrist.

Leder sekretariat
Erik Torp
Furutoppen 9
3320 Vestfossen

Husk å pakke fluene slik at de ikke tar skade av frakten. Påmelding vil være godkjent når runde avgiften er registrert i bank. Sekretariatet står fritt til å stryke bidrag til konkurransen dersom formelle formkrav ikke er tatt til følge.

Ved spørsmål kontakt: [email protected]

Betaling

Påmeldingsavgift er pålydende kr. 100 pr. runde og overføres til konto 90151679594 .  Det kan gjøres en samlet innbetaling på kr 300 for å delta i alle rundene. Merk innbetaling med “Invicta Open og navn”

Regler

§1 Fluer

Fluer som skal meldes inn skal sendes inn forsvarlig innpakket og i minst 3 eksemplarer for bedømming. Forsendelsen skal inneholde informasjon om:

Fluens navn
En beskrivelse av mønsteret(materialer som er brukt) og gjerne, men ikke et krav,  informasjon om hvor og hvordan du fisker fluen,
Ditt navn, adresse, epost og telefonnummer

CITES sertifikat skal medfølge dersom det brukes materialer som er omfattet av CITES sertifiseringsordningen. Fluer med f.eks, junglecock uten CITES sertifikat vil bli diskvalifisert. Det oppfordres til å avstå fra bruk av materialer fra truede dyrearter selv om materialet lovlig kan omsettes.

Det er kun tillatt å delta med et mønster (ei type flue) per runde

Alle fluemønster som leveres inn til vurdering skal være praktiske fiskefluer. Ultra-realistiske varianter vil ikke vli vurdert.

Vurdering gjøres ut ifra følgende kriterier:

Vanskelighetsgrad
Likhet
Teknikk
Estetikk
Helhetsvurdering

§2 Innsendte bidrag

Innsendte bidrag er Fluegruppa Invictas eiendom. Innsendte fluer vil bli auksjonert bort til støtte for «Redd Villaksen»

§3 Premiering og poengberegning

Sammenlagtseier i cupen premieres med flott premie sponset av Nordic Outdoor Company (Noroco.no). Første, andre og tredje beste plassering premieres i tillegg med innrammet diplom med antikt litografi og plakett.

Vanskelighetsgrad 25 %
Likhet 25 %
Teknikk 25 %
Estetikk 10 %
Helhetsvurdering 15 %

Juryen består av 4 personer med lang erfaring fra fluefiske og fluebinding og settes i sammen av styret i fluegruppa.

Sekretariat vil gi alle fluer som sendes inn til konkurransen et anonymt referansenummer for å sikre at alle blir vurdert på likt grunnlag.

§4 Deltagere

Konkurransen er åpen for alle deltagere både amatører og profesjonelle fluebindere.

 Samarbeidspartnere 2017

 

cropped-opstrms_symbol_svart_800px    fiskeavisen