ÅRSMØTE 2017 CASTINGGRUPPA

holdes på Sølfastøya onsdag 11. januar kl. 18.30.

Paragraf 10 Årsmøtet

Castinggruppas øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i januar.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel ved kunngjøring på Drammens Sportsfiskeres internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

SAKSLISTE