Elvefestivalen

Premie til alle deltagere. Formannen deler ut.

Vi er på plass på Union Brygge v/ Statens hus også i år. Fiskekonkurransen er for barn i alle aldre.

Vi starter opp kl. 11:00 – 14:00 Kommer du?

Vi har velkomst gave til alle som melder seg inn i DS i år også.