Restaurering av Dypingbekken

DS-Fiskestell hadde prøvefiske i Sandungen i 2011 i regi av Fylkesmannen. Da ble det fastslått at Sandungen hadde en tynn bestand av ørret, og at det bør vurderes å bedre rekrutteringen. At det var dårlig rekruttering av ørret til Sandungen var noe som Jacob Sandungen noterte seg for over 170 år siden. Han gjorde noe med det. Han begynte som den første i Norge med kunstig befruktning og oppdrett av settefisk – i en sidebekk til Dypingbekken.

Etter en del planlegging og innhenting av tillatelser har vi i Fiskestell i helgen 18.-20. august i fint vær fått restaurert Dypingbekken med terskler, gytegrus og kulper med store steiner – etter at bekken ble rettet ut og ødelagt som gytebekk for flere hundre år siden i forbindelse med tømmerfløting.

Det gjenstår noen justeringer og litt etterarbeid, men det er stort sett klart for herr og fru ørret slik at de kan begynne å vandre på bekken senere på høsten.

En stor takk til alle som har bidratt på dugnadene og i forbindelse med planlegging og tilrettelegging for å få dette til. En spesiell takk til Per Ivar Gundersen, Viva IKS og Lier Graving og Transport for utleie av utstyr – lastebil, gravemaskin og minidumper. Og Truls Hafslund serverte oss nok av god mat og drikke ved Sandungsbrakka – som vanlig. Vi sender også en takk til Glitrevannverket og Øvre Eiker kommune som har gitt oss økonomisk bidrag.

Borgar Pedersen
Lagleder Dypingbekken

Gytegrusområdet begynner å bli klart


Kulpen med store stein er klart for ørreten

God mat ble servert av Truls Hafslund ved Sandungsbrakka

Den siste gytegrusen legges på det nedre feltet i Dypingbekken.

Hans Olav Sørumengen kjører store kulestein ned til bekken

Store stein legges i den første kulpen

Steinplukking

Den første gytegrusen legges i bekken

Gytegrusen legges pent på plass

Stein flyttes på og legges på sidene i bekken

Store kulestein som skal ned i bekken

Matpause for dugnadsgjengen ved Sandungsbrakka

Vi fikk besøk av Lars Nilssen fra Lars & Lars. Hans artikkel finnes her.

Borgar har lagt en del videoer på dropbox. Hvis videoen står stille, hjelper det å laste opp vevsiden om igjen.