Kriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier  Dommer vil vurdere:
Helhetsvurdering

 

  • I mitt sportsfiske, er dette ei flue som ville fanget fisk?
  • Er dette ei flue jeg kunne fisket med selv?
  • Spesielle positive momenter som bør fremheves spesielt?
  •  Hvor jevne er fluene? (minimum 3 fluer skal vurderes)  (Proporsjoner, materialer, form osv)