Knut Kristoffersen

Vår mangeårige kasserer og æresmedlem Knut Kristoffersen døde i dag 27.12. 2017.

Knut var født 0.8.04. 1937
Vi lyser fred over hans minne