Årsmøteinnkalling 2019 Invicta

Årsmøteinnkalling 2019

fluegruppa invicta

Styret ønsker velkommen til årsmøte 24.01.19 klokken 19:00

Årsmøtets dagsorden

1) Åpning.

2) Valg av møtedirigent.

3) Valg av referent.

4) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

5) Årsberetning.

6) Regnskap.

7) Fastsettelse av kontingent.

8) Budsjett.

9) Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 20.januar

10) Valg.

11) Utmerkelser

Forslag til invictaprisen må være styret i hende senest 20.januar

Invictaprisen

Invictaprisen innstiftet år 2002, er en æresbevisning som kan gis til      medlemmer for vedvarende fortjenstfullt arbeid i- og for fluegruppa INVICTA. Tildeling av prisen foretas som siste post på fluegruppas årsmøte. Invictaprisen år 2002 bekostes av representantskapet i Drammens Sportsfiskere.

Valgbare medlemmer.

Kun medlemmer i fluegruppa INVICTA kan være berettiget til å motta prisen, som gis til odel og eie. Man kan bare motta denne prisen en gang. Kandidater som ikke når opp det ene året, kan innstiller på nytt senere.

Forslag på kandidat og saksbehandling.

Forslag på kandidater gis med skriftlig begrunnelse til styrets leder innen siste styremøte før årsmøtet. Kun medlemmer i fluegruppa – inkludert styre, kan fremme forslag på kandidater. Forslag behandles og avgjøres i styremøte hvor minst halvparten av styrets medlemmer, inkludert vara, er til stede. Hvem som blir tildelt prisen, skal først offentliggjøres på fluegruppas årsmøte! Hvis færre enn halvparten av      styret møter, kalles det inn til ekstra styremøte for behandling av mottatt forslag.

Årsmøtepapirerer:

Oppdateres etterhvert som de ferdigstilles med link

Årsberetning Invicta 2018 med budsjett

Årsresultat

Balanse

Forslag. Ingen forlag innkommet

Valgliste styret 2019

 

Vel møtt!