God Sommer!

Så var det på´an igjen. Tidlig i april fikk jeg telefon fra Jostein Stø om at lederen hadde trukket seg med øyeblikkelig virkning. Da var det plutselig krise i foreningen. Vi var nå uten leder, nestleder og sekretær så noe måtte gjøres. Jeg kontaktet Truls Hafslund og forklarte situasjonen. Vi var begge glade i foreningen og innforstått med at vi antagelig måtte trå til igjen, men ikke uten sekretær. Dette skulle Truls ordne. John Tollefsen sa seg villig til å ta jobben som sekretær. Jeg kontaktet Jostein og ga beskjed om vi hadde besatt de ledige plassene, samtidig ble det innkalt til et styremøte den 30.04 på Sølfast. Her ble det klarlagt at jeg var leder, Truls nestleder og John sekretær. Vi var klar over at vi ikke hadde formelt fullmakt da vi ikke var godkjent av et årsmøte.  

Det ble fort klart at ungdomsarbeidet hadde høyest prioritet, og her redegjorde Hampus Valfridson vår ungdomsleder at de i samarbeid med ungdomsgruppa til Solbergelva og NJFF buskerud ved Knut Johan Ruud hadde lagt opp til street-fishing hvor deltakerne går langs Drammenselva og fisker. Deltakerne premieres for størst og mest fisk. Konkurransen skulle skje i august. Videre er det et arrangement for barn på Engersand den 27.juni, 4.juli, 8. og 15. august. Her har vi bruk for mannskaper til å hjelpe ungene med fiskeutstyr. De som har anledning kan kontakte Eigil Jensen.

En viktig ting som har skjedd er at avtalen mellom DS og Drammen kommune er undertegnet. Jeg var med på det første møte for sirka 4 år siden, etter dette har Borgar utarbeidet 7 utkast. Jeg vil takke Borgar og Petter for det arbeidet de har nedlagt. 

Når det gjelder Vrangenhytta er det bare tid om å gjøre før den er ferdigstilt. De vil ha en elektriker til å legge opp ledningene til solcelleanlegget slik at det blir pent gjort. Kristoffer Jakobsen har sagt seg villig til denne jobben. Utleie vil gå via inatur.no, og er forbeholt medlemmer av DS. Noroco skal stå for utlevering av nøkkelen.

For at alt skulle gå riktig for seg satte vi opp et ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte den 23. mai, for at vi tre som hadde sagt oss villige til å ta på oss styrejobbene ble formeldt godkjent. 

Knut Erik Kaalstad ledet det ekstraordinære årsmøtet med stø hånd. Det kom ingen innsigelser. Han mente at valgkomiteen måtte komme i gang så raskt som mulig da vi tre kun er valgt fram til årsmøtet 2020. Valgkomiteen skal velges fra fluegruppa, havfiskegruppa og fiskestell. Disse skal også ha hvert sitt styremedlem med, noe som er innfelt i lovene våre. Jeg vil takke Knut Erik for greit gjenført årsmøte og besvarelsene han ga til medlemmene som spurte om lovverket i foreningen.

Vannmiljøutvalget arbeider med å få en ren Drammensfjord, Lierelva og Damtjern. Jeg vet at Borgar begynte å jobbe med Damtjern i 2007 da de begynte med sprenging på Gjellebek. Damtjern ble helt grå, og fisken forsvant. Det var synd at det ikke ble foretatt en konsekvensanalyse, da kunne kanskje tiltak vært satt i gang på forhånd slik at det som skjedde med vannet kunne vært unngått. Jeg var med den gangen Willy Ask tok ørret på isen på 4,9kg på 018 sene. Vi måtte hente isbile for å få større hull slik at han skulle få opp fisken. Det var litt av prestasjon, men nå er vannet dødt, det er kun noe ugrasfisk der. 

VMU er ikke orientert om hva som hva som skal gjøres med gyroen i Drammensvassdraget. Vi fikk høre fra Vidar Johansen at det hadde vært møte i Østsiden, her var det klart at gyroen kan utslettes, men valg av metode er ikke avgjort. Det var ønske om at vi skulle invitere Tor Atle Moen igjen som er sekretær i arbeidsgruppen for Drammensregionen for å få den siste informasjonen. 

I fiskestell går alt som det pleier, men Borgar og Truls er konsulenter når de skal rive Sandungen- demningen. Her har de fått frie tøyler ifølge Truls. Da blir det sikkert bra, for tilrettelegging av bekker er Borgarsˊ spesialitet. 

Jeg minner dere på at det er satt opp en vandrepokal av Godtfred Holo på størst fisk i Finnemaka/Drammensmarka. De som melder inn fisk må ta bilde og vekt av fisken og skrive om hvilket vann den er fisket i.

Vi i styret streber etter å få tilbake den gamle ånden i foreningen slik at vi kan oppleve at huset blir fylt opp på torsdagskvelden igjen. Derfor har vi bestemts oss for å legge alle medlemsmøter og foredrag til torsdagskveldene.  Dette håper vi vil gi mer samhold i foreningen.

Jeg vil med dette ønske dere en riktig god sommer og at dere har mange fiskehistorie å sende til Sportsfiskeren.

Rolf