Bekkerestaurering av utløpsbekken til Langvann

En dugnadsgjeng fra Fiskestell brukte noen timer på å legge til rette for at ørret som slipper seg ut fra Langvann for å gyte skal komme tilbake til Langvann, ellers havner de i Elgskottjern.