Krepsing i Blektjern i august

Krepsing i Blektjern i 2018

Måling av kreps fra hode til hale

Alle er velkomne til å fiske etter kreps i Blektjern fra fredag 9. august kl. 06:00 til søndag 11. august kl. 24:00.

Krepsingen foretaes etter solnedgang ved å tre en kjøtt- eller fiskebit på en pinne og plassere den i vannkanten. Maks 3 pinner pr. person. Deretter vente en time eller flere. I mørket er det lett å se når krepsen nærmer seg åtet med en liten lommelykt. Da kan krepsen fiskes opp med en håv.

Før den blir lagt i en bøtte, må lengden til krepsen måles til å være minst 9,5cm, ellers må den slippes ut i vannet. Husk også maks 30 kreps pr. person pr. døgn og at fiskekort må kjøpes på Fellesfiskekort for Finnemarka.

Ytterligere regler for krepsingen finnes her.

Her er en oppskrift for tilberedning av kreps.