Styremøtereferat fra 20. august 2019

Referatet finnes her.