Bekkerestaurering i Goliaten

Høsten 2017 var et av våre medlemmer samt en representant for FNF og medlemmer av DNT på befaring av utløpsbekken til Goliaten.

Vi reiste den 12. september 2018 til et grustak på Ringerike og la gytegrus i plastsekker. Dagen etter ble de fraktet til Tverken hvor de “overvintret”. Imidlertid måtte en av oss gå tilbake til Tverken og legge plastsekkene i “potetsekker” for at de skulle bli mer robuste mot slitasje.

14. februar 2019 kjørte vi med snøskuter fra Sparavollen til Tverken hvor en av oss gravde ut sekkene fra snøen.

Sekkene ble fraktet med snøskuter til Goliaten av DNT  sammen med paller og pallekarmer.

Alt ble lagt på en liten høyde over bekken.

Den 9. august kjørte vi diverse utstyr til restaureringen i bil fra Landfalltjern til Tverken hvor vi bar det til hytta ved Goliaten. Et medlem av DNT hadde bygd en pram som hun hadde lånt til DNT. Vi var så heldige å få låne den til å frakte aggregat og pumpe til bekken.

Et av våre medlemmer pumpet vekk slam fra bekken.

To pallekarmer og to paller som lå sammen med sekkene ble stjålet, men et av våre medlemmer laget to aluminiumsplater til erstatning for pallene. Platene og to pallekarmer ble båret fra Tverken til hytta ved Goliaten noen dager før dugnaden sammen med en frivillig fra DNT.  I tillegg ble en del utstyr båret opp dagen i forveien av dugnaden.

Søndag 15. september foregikk dugnaden med å legge gytegrus i bekken. To medlemmer av DNT var til stede for å hjelpe oss.

Planen for restaureringen er vist nedenfor:

Gytegrusen skulle blandes i et bestemt forhold.

Først måtte sekkene sorteres etter størrelse på grusen.

Vi festet platene til bunnen av pallekarmen og la en duk på den øverste plata..

Vi helte gytegrus med riktige dimensjoner i h.t. planen i pallekarmen.

Gytegusen ble blandet med en krafse.

Grusen ble helt i bøtter med en spade.

Bøttene ble fraktet til bekken

hvor innholdet ble tømt. 

Resultatet av dugnaden.

Etter at gytegrusen var lagt ut, ble alt utstyret rodd tilbake til naustet

 hvor båten ble tømt.

Til slutt måtte vi fjerne sekkene og ta med utstyret tilbake igjen.

Vi er spente på om ørreten vil gyte på gytegrusen og om vannet kan bli selvforsynt med ørret.

Vi takker Drammen kommune for økonomisk støtte og DNT for hjelp med kjøring av sekkene med gytegrus, bæring av utstyr, lån av båten og generell tilrettelegging.