Styremøtereferat fra 10.9.19

Møtereferatet finnes her.